• /files/pro/i_0007/03_Hofpleinlijn.jpg
  • /files/pro/i_0007/02_GREEN_MILE.jpg

Leegstand van Zaken

Leegstand van Zaken is een bureau voor nieuwe duurzame businesscases rondom bestaand vastgoed. Leegstand van Zaken gaat uit van het continu creëren van stedelijkheid. En stedelijkheid gaat niet over kantoren, huizen, appartementen of winkels, maar over eten, drinken, ontmoeten, e-mailen, vergaderen, bellen, printen, relaxen, sporten en zo meer. Stedelijkheid gaat in deze tijd van stagnatie en krimp in (commercieel) vastgoed steeds vaker over nieuwe vormen van het exploiteren van ruimte.

Andere initiatiefnemer

‘De andere initiatiefnemers zijn Hetty van der Pennen en Sven Hulsbergen. Later zijn Joost van ’t Klooster, Anita van Limpt, Bart Theunisssen, Luc Habets, Judith Egberink en Leon Erkelens daar bijgekomen. Met meerdere individuen, verschillende belangen, diverse steden, werkend bij allemaal andere bedrijven en zonder budget samenwerken, is een moeilijke opgave. Toch is het gelukt. Omdat één persoon, ik, altijd de kartrekker en eindverantwoordelijke ben geweest en we gezamenlijk een doelstelling hebben geformuleerd: het op een duurzame manier benutten van het overschot aan commercieel vastgoed.’

Andere opdrachtgever

‘Het initiatief Leegstand van Zaken is ook ontstaan vanuit een groeiende wens om meer ondernemend onze vakgebieden aan te vliegen. Dus naast onze reguliere werkzaamheden ook tijd reserveren om zelfstandig ideeën en concepten te ontwikkelen en realiseren. Advies geven over hoe je de wereld kan verduurzamen is een lege huls, wanneer er niets met je advies gedaan wordt. Vandaar de wens ook meer zelf initiatieven op te pakken. Daarnaast vergt het meer creativiteit de opdracht te formuleren, dan de opdracht uit te werken. Leegstand van Zaken werkt dus niet in opdracht van een opdrachtgever, maar we bedenken zelf nieuwe ondernemingsplannen die binnen de bovengenoemde doelstelling vallen.’

Andere overheid

‘De rol van de overheid en vooral van de gemeentes over de thematiek van leegstand is zeer complex en altijd dubbel. Te vaak heerst nog de gedachte dat de gemeente er samen met de eigenaren en beleggers wel uit kan komen. Ook hier wordt meestal de cruciale rol van de huurders onderkend. Daarnaast is krimp het devies, dus zullen er ook vanuit gebiedsontwikkeling krimpscenario’s bedacht moeten worden. Nu is de status quo voor alle stakeholders: hoe kunnen we de schade beperken? En hoe kunnen we verdere uitloop van huurders voorkomen? Oftewel, gericht op behoud in plaats van gebiedsontwikkeling. Niet alleen groei is een ontwikkeling, krimp ook. Omdat huurcontracten vanzelf aflopen, en steeds meer huurders om kortere huurcontracttermijnen vragen, is beleid gericht op behoud per definitie achteruitgang. Daarnaast wordt transformatie te veel geromantiseerd. Er wordt t