/files/pro/i_0214/energielandschappen.jpg

Ruimtelijke impact energietransitie

De energietransitie gaat een grote ruimtelijke impact hebben. Volgens mogelijkmaker Rienke Groot (secretaris College van Rijksadviseurs) moet je er dus al in een vroeg stadium over nadenken hoe dat eruit gaat zien. Zo kan ook weerstand weggenomen worden bij mensen die een schrikbeeld in hun hoofd hebben van een land vol windmolens of zonnepanelen.

Mogelijkmaker Rienke Groot sprak tijdens Nederlandwordtanders/Live #5 in de New World Campus in Den Haag in het kader van het thema energietransitie.

mogelijkmakers

rienkegroot.jpg

Rienke Groot

Rienke Groot (Utrecht, 1975) is secretaris van het College van Rijksadviseurs. Daarvoor was zij al een aantal jaren verbonden aan het College van Rijksadviseurs als assistent Rijksadviseur Landschap. Ze studeerde landschapsarchitectuur en planning aan de Universiteit in Wageningen en bracht haar kennis onder meer in de praktijk bij Alterra, kennisinstituut voor de groene ruimte, het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en DLG (Dienst Landelijk Gebied, een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

project

Ruimtelijke impact energietransitie

website

http://www.collegevanrijksadviseurs.nl

social media

Rienke Groot op twitter

rienkegroot@rienkegroot16 Feb

RT @NOHNIK_NL: Drones die bier rondbrengen, robots sla plukken, festivals die stroom opwekken, landschapsbruggen en zeppelins 2.0:… https://t.co/pXzwshpCZQ

rienkegroot@rienkegroot12 Feb

RT @tverka: Leuke dingen die gebeurden met, door en sinds project Fiets vs. File. Met dank aan alle betrokkenen… https://t.co/xN4cYK4cAM

rienkegroot@rienkegroot05 Feb

RT @rijks_adviseurs: #YoungInnovators is weer afgerond. Drie ontwerpbureaus hebben vernieuwende visies ontwikkeld voor opgaven van… https://t.co/XIMMAjJvCV

rienkegroot@rienkegroot02 Feb

RT @vrij_nederland: Dit prachtige interview van Carolina Lo Galbo met Menno Wigman uit 2012 willen we je niet onthouden. Het schetst zo… https://t.co/WrxoQDT5wi

rienkegroot@rienkegroot31 Jan

RT @BernoStrootman: Het wordt druk op de Noordzee. Tijd dus voor een #ontwerpendonderzoek naar de optimale en duurzame ontwikkeling erv… https://t.co/chsBM1gRKN

rienkegroot@rienkegroot31 Jan

RT @jhlhniemans: In antwoord op oproep minister om meer lef te tonen en vooral te bouwen in @telegraaf van gisteren: vandaag mijn pl… https://t.co/NVqs9qbZNX

rienkegroot@rienkegroot31 Jan

RT @stadszaken: Bouwen in het groen? 'Provincie moet ook lef hebben nee te zeggen'. D66'er Fleur Gräper-van Koolwijk reageert op pa… https://t.co/R9ArqzXkBp

rienkegroot@rienkegroot30 Jan

RT @krisoosting: Lef toon je nu juist door van twee wegen de minst makkelijke te kiezen. https://t.co/J8eaDe1lhP

rienkegroot@rienkegroot30 Jan

RT @lotvanhooijdonk: Bezint eer ge begint en hou vooral de druk op binnenstedelijk bouwen; daar kan meer dan veel gemeenten (willen) den… https://t.co/TMhWo19ass

rienkegroot@rienkegroot26 Jan

RT @freekjonge: #gedichtendag #Hermien De goedheid van de mens streek even neer op koe Hermien De rest van de dieren in het aba… https://t.co/4QELARadMN