• /files/pro/i_0209/ShortStayCity03projectAalsmeerstudioprot.jpg
  • /files/pro/i_0209/ShortStayCity01visiebeeldstudioprototype.jpg
  • /files/pro/i_0209/ShortStayCity02projectVenraystudioprotot.jpg

Short Stay City

Onze maatschappij is in toenemende mate fluïde is en op zoek naar nieuwe vormen van vrijheid. Dat vraagt om een dynamische en flexibele wereld, met een stedelijk landschap dat een grote verscheidenheid aan kortstondige occupaties en snel veranderde verblijfseisen kan herbergen.

Mogelijkmaker Jeroen Steenvoorden sprak tijdens Nederlandwordtanders/Live #5 in de New World Campus in Den Haag over Short Stay City binnen het thema vluchtelingenhuisvesting.

Short Stay City
"Short Stay City is geïnitieerd door Studio PROTOTYPE en ZUS [Zones Urbaines Sensibles]. De aanleiding vormt een gezamenlijke eerdere onderzoeksopgave, in opdracht voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarin onderzoek gedaan is naar urgente vraagstukken rondom kortstondige verblijfsvormen en woonurgentie. Het onderzoek heeft geleid tot de voorpublicatie Short Stay City. De voorpublicatie illustreert dat onze maatschappij in toenemende mate fluïde is en op zoek naar nieuwe vormen van vrijheid. Deze ontwikkelingen vragen om een wereld die dynamisch en flexibel is, om een stedelijk landschap dat een grote hoeveelheid aan verscheidenheid aan kortstondige occupaties en snel veranderde verblijfseisen kan herbergen. De opdrachtgevers zijn het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties en het Stimuleringsfonds creatieve industrie en binnen het zijn diverse stakeholders betrokken, lokale gemeentes als de Gemeente Venray, provincie Limburg, woningcorporaties en belangenorganisaties.

Beslissend en vernieuwend
De meewerkende en pro-actieve rol van het ministerie van Binnenlandse zaken, waar Annelies Dassen net als studio PROTOTYPE en ZUS zag dat er behoefte is aan het creëren van een goed ontwerpend onderzoek naar de verbetering van verblijfskwaliteit voor diverse short stay groepen is de bseslissende factor binnen dit project. Vernieuwend is dat er op dit moment weinig ontwerpend onderzoek wordt verricht naar kortstondige verblijfsituaties op het ruimtelijk niveau van de woning binnen de stedenbouwkundige context, inspele