• /files/pro/i_0209/ShortStayCity03projectAalsmeerstudioprot.jpg
  • /files/pro/i_0209/ShortStayCity01visiebeeldstudioprototype.jpg
  • /files/pro/i_0209/ShortStayCity02projectVenraystudioprotot.jpg

Short Stay City

Onze maatschappij is in toenemende mate fluïde is en op zoek naar nieuwe vormen van vrijheid. Dat vraagt om een dynamische en flexibele wereld, met een stedelijk landschap dat een grote verscheidenheid aan kortstondige occupaties en snel veranderde verblijfseisen kan herbergen.

Mogelijkmaker Jeroen Steenvoorden sprak tijdens Nederlandwordtanders/Live #5 in de New World Campus in Den Haag over Short Stay City binnen het thema vluchtelingenhuisvesting.

Short Stay City
"Short Stay City is geïnitieerd door Studio PROTOTYPE en ZUS [Zones Urbaines Sensibles]. De aanleiding vormt een gezamenlijke eerdere onderzoeksopgave, in opdracht voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarin onderzoek gedaan is naar urgente vraagstukken rondom kortstondige verblijfsvormen en woonurgentie. Het onderzoek heeft geleid tot de voorpublicatie Short Stay City. De voorpublicatie illustreert dat onze maatschappij in toenemende mate fluïde is en op zoek naar nieuwe vormen van v