• /files/pro/i_0144/stringsattached2.jpg
  • /files/pro/i_0144/stringsattached4.jpg
  • /files/pro/i_0144/stringsattached3.jpg
  • /files/pro/i_0144/Stringsattached1.jpg

Strings Attached

In crisistijd is duidelijk geworden dat het beheer en de subsidiering van onze landschappen te duur bevonden wordt. Het beleid rondom (de bescherming) van het 'luxe-product’ landschap is door de decentralisatie in de afgelopen jaren in recordtempo afgebroken. Nationale Landschappen worden afgeschaft, bufferzones gedecentraliseerd en de Ecologische Hoofdstructuur uitgekleed. Hoe kunnen we nu de relatie tussen stad en land zonder zware Rijkssubsidiering blijven verbeteren?

'Dit alles vraagt om een andere houding. Zowel de lokale overheden, het bedrijfsleven als de stadsbewoner moeten belang krijgen bij de ontwikkeling van hun ommeland. Tijdens een onderzoek naar grootschalige landschapsparken, dat ik samen met landschapsarchitect David Kloet uitvoerde, ontdekten wij een trend die haaks staat op bovenstaande 'landschapscrisis'. Wereldwijd blijkt een ware concurrentieslag gaande. 'The Battle of the Greenest'. Metropolen en grote steden als Chicago, Londen, Madrid, Vancouver en Parijs proberen zich juist nu door middel van groenstructuren, parken en groene leefomgeving op het gebied van leefbaarheid te onderscheiden. Want investeringen in groen vergroten de aantrekkingskracht van steden, en daarmee het vestigingsklimaat.

Nederland kan daarin niet achterblijven. Mijn onderzoek 'Strings Attached' richt zich op Amsterdam. Aan de westkant van de stad lijkt het polderlandschap op spectaculaire wijze door te lopen tot in het stadscentrum. In werkelijkheid is deze groene lob slecht toegankelijk; onbekend voor de stedeling en geprivatiseerd. Zes nieuwe parklinten zullen deze zogenaamde Brettenscheg weer (gedeeltelijk) toegankelijk maken en verbinden het stadscentrum van Amsterdam met het buitengebied. De autonome linten wikkelen zich tot aan de kust langs en door alle bijzondere plekken. Ze raken daarbij de vele relicten, objecten en functies die al in het landschap verscholen liggen. Een park dat past bij de stedeling van nu, die zich langs lange lijnen door het landschap beweegt en zo zijn eigen weg en plekken wil vinden.

Dit nieuwe Metropolitaan Netwerkpark zal de leefbaarheid van Amsterdam vergroten en de stad hoger plaatsen op de global livability rankinglists, en daarmee internationale topbedrijven, hoofdkantoren en inwoners aantrekken. Daarnaast zet 'Strings Attached' in op sociale betrokkenheid van burgers en laat hen belang krijgen bij het behoud van hun ommeland. Vragen zijn er nog genoeg. Wie zijn de nieuwe opdrachtgevers in het metropolitane landschap? Zijn er nieuwe investerin