• /files/pro/i_0223/AantVerlaat.jpg
  • /files/pro/i_0223/studentenkamer.jpg
  • /files/pro/i_0223/uitzicht.jpg
  • /files/pro/i_0223/Zusterflat.jpg
  • /files/pro/i_0223/broederflat.jpg

Studentenflat Aan ’t Verlaat

Van Zusterflat tot studentenbed. Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting (SHS Delft) realiseerde de tijdelijke herontwikkeling van een leegstaande broeder- en zusterflat op het GGZ terrein in Delft. Eén van de eerste projecten die mogelijk is gemaakt door de wijzigingen in de Crisis- en Herstelwet en de daaruit voortvloeiende snelle beslissingen die gemeente of provincie kunnen nemen over een ruimtelijk plan.

Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting (SHS) Delft maakte zich vanaf april 2012 hard voor de tijdelijke herontwikkeling van een leegstaande broeder- en zusterflat op een terrein van zorginstelling GGZ Delfland in Delft. Een leegstaande broeder- en zusterflat van 6000 m² was daar vervallen en beschadigd geraakt door de jarenlange leegstand, inbraken en vernielingen. De zorginstellinghad in de nabije toekomst geen plannen voor het gebouw of het terrein, en was bereid om na te denken over een tijdelijke herbestemming. SHS Delft initieerde een plan om het pand voor een periode van tien jaar geschikt te maken voor 150 studentenkamers, die begin 2015 in gebruik werden genomen.

Beslissende factor en financiering
Met de wijzigingen in de Crisis- en herstelwet werd het mogelijk om de voormalige broeder- en zusterflat tijdelijk her te ontwikkelen naar studentenhuisvesting. Hiermee is de Studentenflat Aan 't Verlaat één van de eerste tijdelijke herontwikkelingsprojecten die mogelijk is gemaakt door de wetswijziging die geïnitieerd is door minister Blok. SHS Delft tekende in december 2013 het huurcontract met GGZ Delfland, waarin Euroyal Invest -financier van SHS Delft- als derde partij was betrokken. Kostenefficiëntie is uitgangspunt voor deze tijdelijke herbestemming, met een periode van tien jaar.

Ontwerp
De kracht van het ontwerp schuilt in het feit dat in het ontwerp rekening is gehouden met de wens van de bewoners om samen te wonen. In een markt waarin vrijwel alleen nog maar zelfstandige studentenkamers worden aangeboden, heeft SHS Delft ervoor gekozen om 150 onzelfstandige kamers te realiseren met gedeelde voorzieningen -woonkamer, keuken en sanitair. Door het aanbieden van dergelijke kamers zijn vijftien 'echte’ studentenhuizen ontstaan, waarin huisgenoten met elkaar eten, wonen en leven. In de huizen zijn kamers van verschillende groottes gecreëerd, zodat studenten naarmate ze langer in de Studentenflat wonen intern kunnen doorverhuizen naar een grotere kamer. De grootte van de kamers varieert tussen de 12 m² en 30 m². Zo kan een student