/files/pro/i_0039/00_Paul_van_bussel_Cortinghborg.jpg

Studententoren Cortinghborg

Jongerenhuisvesting kan synoniem zijn met aantrekkelijke bouw, een meerwaarde voor de omgeving en een sluitende exploitatie. De dragende gevel en de vorm van een negenhoek geven Studententoren Cortinghborg qua indeling, flexibiliteit, (toekomstig) gebruik en exploitatie vele mogelijkheden. Kwaliteit doet stedenbouwkundige en juridische randvoorwaarden veranderen.

Andere initiatiefnemer

‘Het plan voor de studententoren Cortinghborg kent vele vaders. Ten eerste is dit de gemeente Groningen, die met de manifestatie BOUWJONG! het initiatief heeft genomen om voor 2015 zo’n 4.500 kwalitatief aantrekkelijke wooneenheden voor studenten en jongeren te stimuleren. Ten tweede is dit Marlies Rohmer, die als inspirator van BOUWJONG! is aangetrokken en, in samenwerking met de TU Delft, een inspiratieboek heeft samengesteld, waar vervolgens voor ruim twintig locaties plannen zijn gemaakt. Ten derde is dit Woningcorporatie De Huismeesters, die naar aanleiding van het inspiratieboek een besloten prijsvraag heeft uitgeschreven voor de locatie De Hoogte. Deze prijsvraag is gewonnen door pvanb architecten, mede omdat wij het initiatief hebben genomen om vanaf het begin een team met een breed scala aan professionals samen te stellen, waardoor we een goed doordacht ontwerp konden maken waarvoor zelfs een begroting is gemaakt. De Huismeesters is in een vergaande fase van besluitvorming gekomen, maar heeft eind 2012 ten gevolge van het regeringsbeleid moeten besluiten het nieuwbouwproject voor zo’n tweehonderd studenten- en jongereneenheden stop te zetten.’

Andere overheid

‘De gemeente Groningen heeft een indrukwekkende traditie opgebouwd als het gaat om het stimuleren van stedenbouw en architectuur. In navolging van recente manifestaties als Intense stad en Intense stedenbouw is dit de manifestatie BOUWJONG! Met deze manifestatie heeft de gemeente Groningen, die zich profileert