• /files/pro/i_0213/warmsterdamhittestripwarmsterdamjpg.jpg
  • /files/pro/i_0213/warmsterdamhotspotjpg.jpg
  • /files/pro/i_0213/thermenwestpoort.jpg

Warmsterdam

Amsterdam heeft een probleem. Als we alle warmte zouden opvangen die we in Amsterdam jaarlijks weggooien, zouden we meer dan voldoende hebben om elke woning comfortabel te verwarmen en van warm tapwater te voorzien. Dus waarom doen we dat niet?

Curator/ontwerper Jeroen Atteveld sprak tijdens Nederlandwordtanders/Live #5 in de New World Campus in Den Haag over de energietransitie en stelde twee van zijn mogelijkmakers voor: Jannis van Zanten en Rienke Groot.

De voordelen van het gebruik van warmte in plaats van gas zijn legio, maar het netwerk om warmte te distribueren van drie grote energiecentrales naar woningen ontbreekt grotendeels. En warmte is onbekend, dus onbemind. Het onderzoek Warmsterdam, dat Jeroen Atteveld in samenwerking met Dingeman Deijs uitvoerde in het kader van het programma Young Innovators van het College van Rijksadviseurs, laat zien hoe warmte voelbaar en zichtbaar wordt in de stad en een kwaliteitsimpuls kan geven aan de openbare ruimte.

Warmsterdam. N