• /files/pro/i_0213/warmsterdamhittestripwarmsterdamjpg.jpg
  • /files/pro/i_0213/warmsterdamhotspotjpg.jpg
  • /files/pro/i_0213/thermenwestpoort.jpg

Warmsterdam

Amsterdam heeft een probleem. Als we alle warmte zouden opvangen die we in Amsterdam jaarlijks weggooien, zouden we meer dan voldoende hebben om elke woning comfortabel te verwarmen en van warm tapwater te voorzien. Dus waarom doen we dat niet?

Curator/ontwerper Jeroen Atteveld sprak tijdens Nederlandwordtanders/Live #5 in de New World Campus in Den Haag over de energietransitie en stelde twee van zijn mogelijkmakers voor: Jannis van Zanten en Rienke Groot.

De voordelen van het gebruik van warmte in plaats van gas zijn legio, maar het netwerk om warmte te distribueren van drie grote energiecentrales naar woningen ontbreekt grotendeels. En warmte is onbekend, dus onbemind. Het onderzoek Warmsterdam, dat Jeroen Atteveld in samenwerking met Dingeman Deijs uitvoerde in het kader van het programma Young Innovators van het College van Rijksadviseurs, laat zien hoe warmte voelbaar en zichtbaar wordt in de stad en een kwaliteitsimpuls kan geven aan de openbare ruimte.

Warmsterdam. Nieuwe hotspots voor de stad
Klimaat- en energievraagstukken spelen de komende jaren een steeds prominentere rol bij de inrichting van onze steden en landschappen. Zijn we op die veranderingen voorbereid? Warmsterdam is een onderzoek naar de ruimtelijke kansen voor de stad van de aankomende energietransitie. In het bestaand adagium binnen duurzame stedenbouw (reduceren energievraag - reststromen benutten - duurzaam opwekken) wordt vooral nadruk gelegd op de laatste. Hoewel dit belangrijk is, is er nog veel energie te winnen door bestaande reststromen beter te benutten. Jaarlijks wordt er in Nederland het equivalent van de energieproductie van tien kolencentrales in de vorm van restwarmte in het oppervlaktewater en de lucht geloosd. Een netwerk om deze verloren restwarmte nuttig in te zetten ontbreekt. Wij propageren de omslag naar een slim en zichtbaar warmtenetwerk, zodat we niet afhankelijk worden van gas dat we over tien jaar moeten importeren.

In