• /files/pro/i_0037/_MG_7808.jpg
  • /files/pro/i_0037/_MG_8007.jpg
  • /files/pro/i_0037/_MG_1838.jpg
  • /files/pro/i_0037/_MG_2738.jpg
  • /files/pro/i_0037/_MG_2767.jpg
  • /files/pro/i_0037/_MG_8068.jpg
  • /files/pro/i_0037/_MG_2233.jpg

Wongema

Wongema is een dorpscafé en tijdelijke verblijfplek voor studenten en werkers. In het hoge Noorden. Een café in het midden van een klein dorp en tegelijkertijd een ‘huis aan het eind van de wereld’. Hier kun je, weg uit de dagelijkse context, werken en leren of als dorpsgenoten genieten van een drankje, hapje of cultureel programma, waarin de bezigheden van de tijdelijke gasten dan weer een rol spelen. Dit initiatief van Erik Wong richt zich vooral op individuele creatieve geesten, beleidsmakers, oplossers en op ontwerp­ en kunstonderwijs. Wongema zal met regelmaat bevolkt worden door een drietal basisgebruikers: de Design Academy Eindhoven, Gerrit Rietveld Academie Amsterdam en TU Delft. Het koppelen van denken aan doen staat hier centraal.

Andere initiatiefnemer

‘Als buitenstaander in het Noorden zag ik kansen waar overheid en bewoners alleen een niet te redden dorpscafé zagen. Dit zegt wel iets over de klassieke verdeling in topdown en bottom-up, die nog vaak te strikt gehanteerd wordt. Voornamelijk overheden hebben moeite om de scheiding in categorieën, als burgers, ondernemers, onderwijs en overheid los te laten en staan wantrouwend tegenover als ‘van buitenaf geoormerkte initiatieven’. Over de problemen die kunnen ontstaan in de communicatie tussen initiatiefnemer en overheid maakte